METSO on yksityisille metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma, jonka kautta he voivat suojella ja hoitaa metsiensä luontoarvoja – turvata luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

METSOn uusi visuaalinen ilme juhlistaa metsien monimuotoisuutta nostamalla esiin luonnon kauniit yksityiskohdat. Valokuvista, brändiväreistä ja haavanlehteen perustuvasta muodosta syntyy elävä ja moninainen ilme, joka kunnioittaa metsänomistajien arvokasta päätöstä suojella metsiään.

Metso-tunnuksessa entuudestaan tutut oranssi väri, haavan lehti sekä metson jälki on päivitetty ja uudelleen muotoiltu ajanmukaisiksi.

Linkki verkkosivuille