Kemianteollisuus ry uudisti brändi-ilmeensä 80-vuotisjuhlan kunniaksi. Edellinen ilmeuudistus syntyi 10 vuotta sitten, sekin Dog Designin käsissä. Onnea Kemianteollisuudelle ja kiitos luottamuksesta näiden vuosien aikana. 

Kemianteollisuus ry:n kaiken toiminnan perustana on vastuullisuus. Uuden ilmeen tavoitteeksi asetettiin myös kemianteollisuuden nostaminen arvoiselleen paikalle teollisten alojen eturintamaan. Vahva ja selkeä brändi-ilme voimistaa omanarvontuntoa. Graafisilla elementeillä luodaan kiinnostavia ja muuttuvia näkymiä – Kemia on maailman luovin ala. Ilmeessä elementit toimivat erillisinä tai toisiinsa yhdistettyinä, samoin kuin kemia jatkuvasti kehittyvänä luonnontieteenä yhdistää eri aloja ja ihmisiä.

”Dog Design toteutti visiomme odotukset ylittäen. Toivoimme brändi-ilmeemme kuvastavan Kemianteollisuuden ja edustamiemme yritysten innovatiivista työtä, jonka perustana on vastuullisuus. Dog Designin käsissä ajatuksemme heräsivät eloon.”

Sonja Ulma, Asiantuntija, Viestintä, Kemianteollisuus ry
Typografia ja sen käyttö

Värit
Kemianteollisuus ry:n ilmeessä on kolme
brändiväriä, joilla on selkeä hierarkia.

Graafiset elementit
Kemianteollisuus ry:n ilmeessä erottuvuutta ja tunnistettavuutta luodaan kolmella graafisella muodolla. Pisara, kide ja maapallo kuvaavat kolmea aineen perusolomuotoa. Maapallo-kuvio korostaa kemianteollisuuden kaiken kattavaa vastuullisuuttaa.

Esitykset ja bannerit

Some

Kuvat
Kemianteollisuuden kuvapankki yhdenmukaistettiin
värien säädöllä uuden ilmeen mukaiseksi.