Julkaisuissa kuvat eivät ainoastaan kuvita sisältöä, vaan kuvitus toimii myös sommittelun elementtinä, joka rikastaa ja rytmittää taittoa.

Journalistisissa yhteyksissä kuvituksen avulla voidaan käsitellä sellaisia aiheita, joita olisi esimerkiksi valokuvan keinoin hankalaa tai jopa mahdotonta käsitellä.

Aalto University Magazine
Meillä-lehden kuvitus
Meillä-lehti. Design-talo
Finnish Design Yearbook 2008–2009
Finnish Design Yearbook 2008–2009
Vie osaaminen kartalle -kuvitus
Vie osaaminen kartalle. Ovet-hanke. Aleksanteri-instituutti
Aalto University Magazine
Meillä-lehden kuvitusta
Evita-lehti
Meillä-lehti. Design-talo

Kuvitus voi antaa kokonaisuuteen huumoria ja lämpöä.

Yritysesite-kuvitusta
Yritysesite. Asianajotoimisto Sumentola, Suominen, Itälä

Kuvituksella voidaan tuoda kohteeseen visuaalista rytmiä…

Tukimuuri, asuntoalue, Espoo.
Suunnittelija: Anttinen Oiva Arkkitehdit.
Tilaaja: Skanska

Petre Pomell: Evli-pankin historiikki. Evli
Georges Simenon:
Maigret – Kootut kertomukset. Teos

Yrttien tuoksua -kuvitusta
Mirja von Knorring: Yrttien tuoksua. Teos
Katariina Vuori & Sami Tallberg: Villiä vegeä. Readme.fi
E.T.A. Hoffman: Yökappaleita. Teos