Arkkitehti Magnus Schjerfbeckin suunnittelemassa uusrenessanssirakennuksessa aloitti vuonna 1899 toimintansa Suomen rakennustaiteen museo. Vuonna 2011 nimenvaihdoksen yhteydessä uudistettiin myös museon ilme.

Arkkitehtuurimuseon nykyinen merkki on yksityiskohta museon tunnuksena aiemmin toimineesta arkkitehti Juhana Blomstedtin mittapiirustuksesta. Merkissä voi nähdä A-kirjaimen, portin, aukon, portaan… Ilmeen kirkas keltainen väri kutsuu tämän päivän kävijän historiallisesti arvokkaaseen museoon.

 

 

 

A&O Arkkitehtuurimuseon Oppimissisällöt

”Suunnittele, rakenna, leiki, opi!”

A&O on lapsille sekä muille opetusryhmille suunniteltu pedagoginen sisältökokonaisuus, jossa arkkitehtuurin peruskäsitteistö avautuu leikin ja tehtävien kautta. A&O-ilme on havainnollinen, varioituva ja leikkiin kutsuva. Suunnittelemassamme A-kirjaimessa esiintyy erilaisia materiaaleja ja tekstuureita. Kankaalla verhottuna superlonina se muuntuu rakennuspalikaksi tai tilanjakajaksi. O-kirjain rakentuu puolestaan pisteistä, ja se voi toimia tilassa esimerkiksi itsensä valaisevana objektina tai vaikkapa mattona. Keltainen ja violetti muodostavat vahvan väriparin.

”Kaiken A ja O!”